Pe urmele marelui savant Gogu Constantinescu.

O reconstituire plină de emoție.