ODĂ SONICITĂŢII CENTENARE

 

Românul cel născut poet, cum spune-un son,

Pe-al lumii pom mirabil  e-un viguros altoi,

Şi-n patru zări terestre e astăzi de bonton,

Să ne mândrim cu-ai patriei vestiţi Eroi.

 

Un son dintr-un vibrant poem înălţător,

Ce-ar aminti de primul bard, de Eminescu,

În care invocăm un mare Om, cercetător,

Savant român universal Constantinescu.

 

Cum îl ştia tot continentul, întreaga lume,

Şi cum e consemnat în acte la UNESCO,

Eroul din Craiova-i falnic, de  renume,

Inventatorul George1 Constantinesco!

 

Da, George, (Gogu) un astru între stele,

Un inginer de geniu, inovator prolific,

Prim-absolvent la Şcoala de Poduri şi Şosele,

Iscoditorul tehnic puternic şi magnific.

 

Savant între savanţi  Einstein, Marconi, Bell,

Kelvin; Curie, Lodge, Lister, Larmor, Ross, Edison

Wright, Rutherford, Parson, Dewar, Ramsay şi el

Plus Thomson, colegi de vază-n nobilul pluton.

 

Cupole, poduri, construcţii din armat beton

Clădiri, maşini sau arme, chir ş-un  hidroglisor,

Descoperiri, invenţii construcţii etalon

Şi un tun sonic (primul) ca şi-un sincron motor

 

L-au dus în panteonul gândirii planetare

Al iscodirii  formei şi fondului mecanic

Vibraţia ca sunet al forţei tutelare,

Fiindu-i ţel de viaţă, pasional, organic.

 

Din patru sute de brevete norocoase,

Vestitul inginer oltean, pe timpul vieţii,

Cinstire-aducem azi doar celei fabuloase,

Ştiuta  teorie a sonicităţii.

 

Coincident festin al timpului răzleţ,

Când preamărim un veac de-unită ţară,

Să consemnăm cu fală, ce măreţ

Că şi Sonicitatea este centenară.

 

Văleaturi vor tot curge, ani, evuri şi milenii,

Iar centenara azi, brava sonicitate

Ca tot ce-au zămislit ale Planetei genii

Folosu-şi tot vădeşte pentru eternitate.

                                    12.08.2018

[1] Citeşte Jorj!

 


Loading Conversation