MUNICIPIUL CRAIOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA
HOTĂRÂREA NR.220
privind conferirea post-mortem a titlului “Cetățean de Onoare” al Municipiului Craiova, inginerului George (Gogu) Constantinescu

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 30.05.2019;


Având in vedere expunerea de motive nr.86329/2019, rapoartele nr.86498/2019 al Serviciului Imagine și nr.87647/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune conferirea post-mortem a titlului “Cetățean de Onoare” al Municipiului Craiova, inginerului George (Gogu) Constantinescu și rapoartele nr.150/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.153/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.155/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.157/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.160/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;


Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.292/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru pentru acordarea titlului de „Cetățean de Onoare” al municipiului Craiova;


În conformitate cu prevederile art.36 alin.8, art.45 alin.3, art.61 alin.2 și art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;


HOTĂRĂȘTE:


Art.unic - Se conferă post-mortem titlul "Cetățean de Onoare" al Municipiului Craiova, inginerului George (Gogu) Constantinescu, în semn de înaltă prețuire și omagiu pentru rezultatele remarcabile obținute în activitatea de cercetare științifică, de promovare a inventicii, precum și pentru contribuția la recunoașterea internațională a creativității românești.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                    SECRETAR,
Romulus Victor NICOLICEA                    Nicoleta MIULESCU

 

cronica olteniei.jpg

La cea de-a 23-a ediție a zilelor municipiului, Craiova știe încă o dată să trăiască acest moment aniversar la înălțimea cuvenită

La cea de-a 23-a ediție a zilelor municipiului, Craiova știe încă o dată să trăiască acest moment aniversar la înălțimea cuvenită și ne îmbie să privim cu respect către trecut și către marile sale figuri, dar și să îmbrățișăm, cu prețuire și încredere, viitorul.

         Din cele mai vechi timpuri, cetatea noastră și-a făurit faima prin faptele și operele oamenilor săi. Și-a făcut numele cunoscut în toată Europa printr-un domnitor de talia lui Mihai Viteazul, primul nostru unificator, cel care le-a dat tuturor românilor puterea să creadă în visul lor și să lupte pentru împlinirea lui.

Și-a clădit reputația prin diplomați străluciți, precum Nicolae Titulescu, singurul ales de două ori în fruntea Ligii Națiunilor, devenită astăzi Organizația Națiunilor Unite. Dar și-a clădit-o și prin savanți iluștri, precum George (Gogu) Constantinescu, a cărui memorie Craiova o cinstește astăzi, prin decernarea titlului de cetățean de onoare.

Gogu Constantinescu - cetatean de onoare Craiova.jpgȘi, tot astăzi, Craiova își celebrează valorile prezentului, olimpici și sportivi de renume internațional, prin care orașul nostru își perpetuează și sporește prestigiul. Avem, așadar, imaginea unei urbe care, adânc ancorată cu rădăcinile sale într-un trecut glorios, își proiectează un viitor la fel de promițător. Un viitor pe care, de peste 12 ani, Bănia și-l construiește în inima Uniunii Europene, cu ajutorul fondurilor europene, care fac să se materializeze noi demersuri în beneficiul comunității, consolidând dezvoltarea acestui municipiu și afirmarea sa drept unul dintre cei mai importanți poli de creștere ai României.

În calitate de președinte al Consiliului Județean Dolj, felicit Primăria și Consiliul Local al Municipiului Craiova, dar și pe toți cei care și-au dat mâna pentru reușita acestui eveniment, pe care ne bucurăm să-l putem susține și noi, prin instituțiile culturale din subordine. Închei îndreptând către toți locuitorii orașului expresia deplinei noastre considerații, alături de calde gânduri de sănătate și fericire. La mulți ani!“

La cea de-a 23-a ediție a zilelor municipiului, Craiova știe încă o dată să trăiască acest moment aniversar la înălțimea cuvenită și ne îmbie să privim cu respect către trecut și către marile sale figuri, dar și să îmbrățișăm, cu prețuire și încredere, viitorul.

Din cele mai vechi timpuri, cetatea noastră și-a făurit faima prin faptele și operele oamenilor săi. Și-a făcut numele cunoscut în toată Europa printr-un domnitor de talia lui Mihai Viteazul, primul nostru unificator, cel care le-a dat tuturor românilor puterea să creadă în visul lor și să lupte pentru împlinirea lui.

Și-a clădit reputația prin diplomați străluciți, precum Nicolae Titulescu, singurul ales de două ori în fruntea Ligii Națiunilor, devenită astăzi Organizația Națiunilor Unite. Dar și-a clădit-o și prin savanți iluștri, precum George (Gogu) Constantinescu, a cărui memorie Craiova o cinstește astăzi, prin decernarea titlului de cetățean de onoare.

Și, tot astăzi, Craiova își celebrează valorile prezentului, olimpici și sportivi de renume internațional, prin care orașul nostru își perpetuează și sporește prestigiul. Avem, așadar, imaginea unei urbe care, adânc ancorată cu rădăcinile sale într-un trecut glorios, își proiectează un viitor la fel de promițător. Un viitor pe care, de peste 12 ani, Bănia și-l construiește în inima Uniunii Europene, cu ajutorul fondurilor europene, care fac să se materializeze noi demersuri în beneficiul comunității, consolidând dezvoltarea acestui municipiu și afirmarea sa drept unul dintre cei mai importanți poli de creștere ai României.

În calitate de președinte al Consiliului Județean Dolj, felicit Primăria și Consiliul Local al Municipiului Craiova, dar și pe toți cei care și-au dat mâna pentru reușita acestui eveniment, pe care ne bucurăm să-l putem susține și noi, prin instituțiile culturale din subordine. Închei îndreptând către toți locuitorii orașului expresia deplinei noastre considerații, alături de calde gânduri de sănătate și fericire. La mulți ani!“

Ion Prioteasa, CJ Dolj
31 mai 2019

 


Loading Conversation